RADOMÍR LESZCZYNSKI

Radomír Leszczynski (1945). Po studiích na Grafické  škole (prof.Václav Bubeníček) se věnoval činnosti z oblasti užitého umění:
řešení výstav, stálých muzejních expozic, logotypů, řešení tzv. jednotného vizuálního stylu firem, výtvarných děl v architektuře.

Průběžně se věnuje volné tvorbě - grafice a malbě.

Motto:

"Číst" GEOMETRII znamená objevovat skrytý smysl (řád, princip) systému. Pochopení se nemůže odvozovat od smyslového nebo literárního vnímání, ale z abstraktního myšlení. Obraz se může opírat pouze o své vlastní prvky, se kterými pracuje. Tedy TVAR, BARVA, RYTMUS.

Jiří Valoch o tvorbě R.Leszczynského říká:

"Kdybychom měli jeho práci charakterizovat co nejobecněji, řekli bychom snad, že jeho tématem je problém obrazové skladby. ...je to návrat k ryzím estetickým kvalitám, konstituování výtvarného díla jako vztahů barev a forem..."

VÝTVARNÁ DÍLA V ARCHITEKTUŘE

1997 - Výtvarné a grafické řešení muzea v Mikulčicích
1975 - Zasedací síň METROSTAV, malba akryl na dřevěných deskách 350x400 cm
1973 - Vstupní hala ČKD Elektrotechnika, malba akryl na dřev.deskách  300x1100 cm
1984 - Zasedací síň nakladatelstvíí  Naše vojsko, malba akryl na dřev.deskách 320x500 cm
1986 - Základní škola v Krupce - hala , 2 malby - akryl na dřev.deskách 350x400cm
1984 - Česká pojišťovna v Praze 4, malba akryl na dřev.deskách 320x400 cm
1993 - Autosalon v České Lípě - kancelář vedení, 300x150 cm a 300x600 cm malba akryl na dřev.deskách
1995 - Hotel Inter.Continental Praha - světelný trojrozměrný objekt - lustr ( skleněná vitráž a kov )
1997- Trojrozměrný prostorový objekt - Rouroid, pasáž Jiřího Grossmanna v Praze
1997 - Rezidenční dům ČNB - 2 malby, akryl na dřevěných deskách 300x360 cm
2006 - Administrativní budovy v Praze - Butovicích;
           2 malby akrylem a plátkovým zlatem na plátně a dřevěných deskách 150x650 cm
           1 malba akrylem a plátkovým zlatem na plátně a dřevěných deskách 350x180 cm
2006 - Rezidenční dům Slunečnice v Praze 8 - 1 malba akrylem na plátně a dřevěných deskách 300x110 cm
           Rezidenční dům Slunečnice v Praze 8 - 1 malba akrylem na plátně a dřevěných deskách 100x600 cm

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

1997 - Geometrie I. - Národní technické muzeum - Praha
1998 - Galerie M - Praha
2000 - Geometrie II. - Národní technické muzeum - Praha
2001 - Geometrie III. - Galerie MIRO - Praha Kostel sv. Rocha
2005 - Galerie banky J&T - Praha
2007 - Galerie DION v Praze 9
2013 - Prager Gallery Norimberk
2014 - Měkká geometrie - Geofyzikální ústav České akademie věd

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

1996 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
1997 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
1998 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
1999 - Skupinová výstava,  Galerie Blansko
1999 - Skupinová výstava Klubu Konkretistů - Bratislava
1999 - Obrazy / Skleněné objekty, Aleš Vašíček - IPB Banka, Praha
1999 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
2000 - Obrazy, asambláže / Radomír Leszczynski a Štěpán Málek - objekty, Galerie Simona, Ostrava
2000 - Geometrie - Klub konkretistů - Stockholm
2000 - Geometrie - Klub konkretistů - Galerie V. Kramáře, Praha
2000 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
2001 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
2001 - Skupinová výstava Klubu Konkretistů - Opava
2001 - Skupinová výstava Klubu Konkretistů - Olomouc
2002 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha
2003 - Grafika roku, Staroměstská radnice - Praha

Člen Klubu konkretistů Praha, Člen asociace užité grafiky a grafického designu, Držitel Evropské ceny Evropské Unie umění


Zastoupen v soukromých sbírkách:
ČR, pravidelný dárce obrazů pro Nadaci Charty77 - Konto bariéry, USA, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Francie, Spojené Arabské emiráty, Omán